cờ thủ-Edison là một nhà phát minh nổi tiếng thế giới, ông ta đă từng cđ rất Iihỉều ý tưởng kỳ diệu, trong độ rát nhiồu cái đft biến thành hiộn thực dưới bàn tay của ông, Trong những phát minh của cuộc đời ông, thu được bằng phát minh sáng chế đã cđ hơn 1300 hạng mục. Trong cuộc đời phát minh của ông, còn xuất hiện một cách nghi ly kỳ, đđ chính là phát minh một loại máy cổ thể nối chuyện với người chết.
“Người nước Mỹ khoa học” là một tạp chí phổ biến khoav học cao cấp đã cổ lịch sử lâu đời và nổi danh chan online trên thế giới, Năm 1920, Edison đã nổi với ký giả của tạp chí chan online này: “Tôi luôn luôn muốn chê tạo một cỗ máy do những người đà chết điều khiển. Tôi tin rằng, nếu chúng ta muốn thu được những tiến triển thực sự nào đố về mặt điều tra linh hồn, thì chúng ta càn phải dùng các khí cụ khoa học dựa vào phương thức khoa học để tiến hành công tác này”.

cờ thủ
Đầu tiên, ý tưởng của Edison còn chưa được rõ ràng, nhưng ông đã chỉ ra loại máy này phải lấy “van làm cơ sô”, no một khi đã làm việc được, thì cố thể phóng đại lên rất nhiều lần các thông tin hoặc mạch xung, đến từ một thế giới khác. Như thế co thu onlin, sẽ cđ thể ghi lại các tư liệu thu được do con người tiến hành co thu online điều tra đối với người chết. Edison cũng đã từng miêu tả cho ký giả của “Người nước Mỹ khoa học” ”máy nối chuyện với người chết* của ông ta. Ông nổi: “Tôi hy vọng trong tương lai không xa co thể chế tạo cỗ máy này”, ý nghĩ này luôn quay cuồng trong đầu Edison một thời gian dài, nhưng do sự hạn chế của điều kiện kỹ thuật lúc bấy giờ kế hoạch phát minh khiến người ta không thể tưởng tượng được này chưa co thể trở thành hiện thực. Theo tin đã đưa, ảo tưởng mà

ê
ầf
Edison (ift tìíug cầu khẩn trong mộng nốy đá được một nhà khoa học Liỏn Xồ biến thành hiện thực vào khoảng những nAm 80. ò Xiburia Lỉôn Xô (cũ) đft phát hiện một người chôt đa vùi trong tuyốt mười máy nâm, Khi phát hiện phỉin giữa víi nfto bộ của cơ thể anh ta vẫn hoàn chinh, Càn cứ vào chứng thực của báo chí xuất bản cách đảy 60 nAm, người chốt là một công nhân tên là Borixi Copxki, nồm 1921 sau khi anh ta ngã xuống hố tuyết đã bị chết cổng. Tuy ràng anh ta đã bị chết cứng hơn 60 nám rồi vẫn cố cơ sống lại.
Nhà khoa học Liên Xô (cũ) đã làm một thực nghiệm khoa học kinh người đối với người chết, kết quả thực nghiệm thể hiện rỗ, thân thể của người này đã chết, nhưng bộ não còn chưa chết hẳn. Tìí đó mà tuyên bố với lĩiọi người rằng, nhân loại cố thể thông qua máy tinh để tiếp xúc với người đã. chết.

cờ thủ
Cuộc thực nghiệm khoa học này đã được tiến bành như thế này: tại Matxcơva ehuyên gia đã tách bộ não của người chết ra khỏi thân thể, sau đó dùng máy tính liên hệ với bộ não này. Nhà khoa học làn lượt nêu ra 6 vấn đề giản đơn, ví dụ: “Anh cổ cảm thấy dễ chịu và yên tĩnh không?*, “Anh cố biết thân thể đang ở chỗ Điểm thú vị khi chơi cờ úp nào không?*, “Anh có thể nhớ lại tên tuổi của mình Điểm thú vị khi chơi cờ úp không?”,.đề nghị bộ ốc này biểu thị ý kiến. Sau vài phút bộ ốc này bắt đàu ta có một số biểu thị, nhưng nđ chỉ co’ thể trả lời một cách giản đơn “đúng” hoặc “không”.
Nếu như bộ ốc này qua một thời kỳ dài đông lạnh đã chết, thi sẽ không cố sóng điện phát ra, máy tính phát ra câu hỏi sẽ không có thể thu được phản ứng gì, Nhưng kết quả thực nghiệm ngược lại là có phản ứng, dù ràng sự trả lời của bộ dc này Pất giản đơn. VI thế, cổ thể chứng thực, bộ óc này thực ra chưa chết hoAn toàn. ĐAy là một
thành tựu khoa học tuyột vời Trong quá trỉnh đốí thon’ với người chết, mày tính đa cđ một tác dụng rổt quan trọng.