Một bảng hỏi được chuẩn hóa làm giảm ảnh hưởng thông qua phỏng vấn về instagram

tỷ lệ trở lại là rất cao và trong trường hợp khó hiểu, người phỏng vấn có thể giải thích. Thông thường các câu hỏi phải được giải thích do tính chất mới lạ của nó.
Phương pháp dễ nhất là đánh giá và giải thích theo tần số của câu trả lời. Do đó, cạnh bám sẽ là một-phải có yêu cầu (49,3%), dễ dàng quay một yêu cầu một chiều (45,1%) và dịch vụ của các cạnh và căn cứ một yêu cầu hấp dẫn (63,8%).

Như một quy luật, một cách giải thích về photowonder khác biệt hơn là cần thiết.

ảnh cymera
như câu trả lời cho yêu cầu sản phẩm photowonder thường trải rộng trên nhiều thể loại. Trong trường hợp này chúng tôi tin rằng phân phối này có thể được giải thích bởi thực tế là khách hàng trong phân đoạn khác nhau có những kỳ vọng sản phẩm khác nhau. Ví dụ, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của cạnhkhíacạnh khác nhau tùy thuộc vào kỹ năng của các vận động viên. Trong khi trượt tuyết chuyên gia giả định cạnh nắm như một yêu cầu phải-được, người mới nhìn thấy nó như là một chiều.

ảnh beautyplus
Nếu câu hỏi bao gồm đầy đủ các biến định hướng khách hàng, kết quả có thể được sử dụng làm cơ sở lý tưởng cho các phân khúc thị trường và do đó sự khác biệt của sản phẩm và dịch vụ theo mong đợi tiện ích của phân khúc khách hàng khác nhau. Nếu các yêu cầu sản phẩm cá nhân không thể rõ ràng được giao cho nhiều loại khác nhau, quy tắc đánh giá”M>O>A>I” là rất hữu ích. Khi đưa ra quyết định về phát triển sản phẩm,chủ yếu là những tính năng phải được xem xét có ảnh hưởng lớn nhất trên cảm nhận chất lượng sản phẩm camera360