Hầu hết các công ty tàu gói cho khách hàng là hoàn toàn an toàn được gửi đi thông qua một tàu sân bay thuộc Bưu điện bình thường, và thực sự đã gửi phần lớn các gói trên toàn thế giới bao pp là gì không yêu cầu đặc biệt xuất khẩu hoặc nhập khẩu giấy phép, hoặc thực sự bất kỳ hình thức đặc biệt của giao thông vận tải.

Tuy nhiên theo mặc định sẽ có một số mặt hàng sẽ được phân loại như là hàng hóa nguy hiểm, và chúng sẽ đòi hỏi chuyên gia đóng gói.

Mục thường rơi vào thể loại này khác nhau đáng kể về kích thước, chẳng hạn như một xe tải chở hóa chất rất độc hại hoặc các chất thải hạt nhân trên một số quốc gia đến đích cuối cùng của nó. Trong trường hợp này, giấy phép nhập khẩu và xuất khẩu đặc biệt sẽ là cần thiết, và thậm chí có thể một hộ tống của cảnh sát.

Tuy nhiên những lô hàng là hiếm trong số và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trung bình của bạn không phải là khó khăn. Phổ biến mục nguy hiểm được vận chuyển, rơi vào đến một vài loại chính (lưu ý: danh sách này không có nghĩa là để được toàn diện, luôn luôn kiểm tra với cơ quan địa phương của bạn và/hoặc chuyển phát nhanh của bạn để được tư vấn)

Thuốc nổ và các mặt hàng dễ cháy cao – lưu ý điều này bao gồm một loạt  mua bao zipper ở đâu các vật liệu từ pháo hoa để cuốn sách của trận đấu, hoặc nhiên liệu.

Hóa chất – một lần nữa trong danh sách là rộng và đa dạng với một số chuyên gia đòi hỏi phải chỉ để vận chuyển chúng, và được những người khác sẽ được an toàn, đủ để được đăng.

Y tế và hạt nhân mục – những sẽ gần như luôn luôn đòi hỏi chuyên gia đóng gói và vận chuyển cho các lý do rõ ràng.

Cho tất cả các mặt hàng này mỗi quốc gia sẽ có riêng của mình hàng đóng gói và giao thông vận tải tiêu chuẩn (chẳng hạn như độc hại vật liệu dán trên bao bì hộp) mà bạn phải đảm bảo bạn tuân thủ để tránh hàng hoá bị bắt hoặc bị tịch thu.

Bao bì hàng hóa nguy hiểm không nên đánh giá thấp, và luôn luôn có lời khuyên nếu trong nghi ngờ. Bạn có thể cần một container đặc biệt để đóng gói hàng hóa của bạn, mà đã là một bao bi cho san pham sua trong những đã được chấp thuận, hoặc bạn chỉ cần một hộp các tông rắn với quyền cảnh báo dán trên nó. Mỗi gói sẽ khác nhau.