Nếu bạn chạy một doanh nghiệp nhỏ, bạn hiểu làm thế nào quan trọng là để tiết kiệm tiền bất cứ nơi nào bạn có thể. Bạn không thể kiểm soát chi phí vận chuyển, nhưng có những cách bạn có thể giúp làm giảm bớt các chi phí. Nhiều người nhìn vào việc tìm nguồn cung cấp của bạn để đóng gói hàng gia công bao bì tại nhà bán nhận được thoả thuận tốt trên các tài liệu mà họ cần phải an toàn và hấp dẫn đóng gói hàng hóa của họ cho khách hàng và đối tác kinh doanh khác.

Có rất nhiều nơi bạn có thể tìm thấy hộp ngay cả khi bạn cần chúng tùy chỉnh với logo của công ty hoặc tên. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều các hộp đóng gói cho các doanh nghiệp của bạn làm việc vượt quá nhu cầu vận chuyển. Ví dụ, bạn có thể cần hộp bánh cho một doanh nghiệp cung cấp thực phẩm hoặc đồ trang sức hộp cho bạn phần khác nhau của đồ trang sức.

Nguồn cung cấp sỉ bao bì khác bạn cần phải xem xét bao gồm vận chuyển bao bì pp không tráng phong bì và túi xách. Nếu bạn dự đoán có tàu rất nhiều mặt hàng, bạn cũng cần nhiều nguồn cung cấp khác mà bạn có thể không có suy nghĩ về là cần thiết bởi vì họ là như vậy phổ biến. Các mục này bao gồm băng, ghim, bút và nhiều kim văn phòng phổ biến khác. Các chi phí của các mặt hàng có thể dần dần tăng lên.

Bạn cũng có thể cần đệm các hạng mục như bong bóng bọc, poly xốp sản phẩm, đóng gói đậu phộng hoặc thổi bao bì. Không có vấn đề gì, nó có lẽ sẽ lợi nhất để mua hàng của bạn với số lượng lớn kể từ khi điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền. Mua bán bao bì cung cấp là chỉ có công ty sản xuất bao bì ở hà nội một cách để giúp bạn cắt giảm chi phí hoạt động kinh doanh của bạn, nhưng nó là hiệu quả.

Bản quyền BPW giải pháp LLC 2010