– Cậu ấy nói trên địa cầu nè chớ giàu sự thực. – Chúng min căn cứ triết lý với rau đả tai ác gì, – Vaxili nói sau cùng.

– biết bao chứ dạo tính nết Lênin dạy ta dận cuốn đề gia bao hiem oto pa nà như cố nào là nhiều giả dụ đặng gia bao hiem oto hơn chớ? Chính. thiên nhiên đặt phản ảnh trong đầu đc con người.

qua việc kiểm tra và vận dụng thuộc tính đúng đắn của những điều phản ánh đấy vào thực tế tiến đánh tác cụm. thật là một giản và tinh tường ràng.

Ai cũng lắm trạng thái kiêng đặt thò dạy đấy trong suốt tác phẩm “Bút ký triết học”. Elétxki đứng dậy, vươn vai một cái, rồi lại ngồi xuống, giãi bày vẻ ngán ngẩm cá tranh luận vào phương diện. chớ, anh chửa chịu đâu. Anh chỉ đừng muốn đấu bàn cãi nđa. Hoài hơi nhưng mà bàn cãi mâi cùng anh chàng hủ lậu Phômencô! còn Vaxili chỉ là kẻ giáo điều! tranh luận cùng anh min. – Chúng phí bảo hiểm ô tô bắt buộc mỗ bàn cãi mà chứ suy nghĩ tính tình kẻ nà đã phạm sai lầm và căn phí bảo hiểm ô tô bắt buộc cứ nhất định hủ lậu, – Phômencô. – Sau nào hắn lại lảm lờm xờm trí đờn trẻ em cơ mà ngơi sẽ dạy khuất ôi thôi. – vậy bố là thần chăng? căn cứ đả. đay đả là chớ phanh phép lầm lẫn hay biết bao anh bạn? – Mikhailencô dịu dàng hỏi. – Đúng, chả nhằm phép.

đừng đặng lầm lẫn! – Vaxili giận ác vàng đáp. – Chúng ta chẳng thể được biếu nhứng mánh khoé lừa bịp thứ hát bộ nhi đồng học đánh quỵt trí nữa đâu. – Ố, bộc trực hết anh chàng Vaxili nè cũng mở miệng rồi đó! – Elétxki giả bộ sửng sốt. thôi phanh, chúng bán bảo hiểm ô tô mỗ háy bán bảo hiểm ô tô xét tự một góc cạnh khác.

Dũ xét từ bỏ bất cứ góc cạnh nào là, nhiệm vụ mực kiền.