Chủ nhà trong khu vực cháy rừng nên xem xét lớp phủ, ngoài cảnh quan, để phòng cháy. Trong thực tế, tất cả các chủ nhà có thể hưởng lợi từ việc chữa cháy chậm trong nhà của họ cũng có. Cháy vòi nước là sự bảo vệ nhà cuối cùng nhưng tốn kém. Mọi người không nhận ra rằng lửa đi nhanh như thế nào. Máy dò khói cung cấp cho bạn thời gian và nên luôn luôn được cài đặt. Cả gia đình Giá nhân công sơn nhà bạn, và vật nuôi, có thể chết Giá nhân công sơn nhà trước khi bộ phận hỏa hoạn thậm chí biết bạn có một đám cháy.

Nhà bếp và lò sưởi điện trong các bức tường là những nguồn gây cháy phổ biến nhất.

Nhà để xe có xăng không xa phía sau nhưng ít nhất chúng có xu hướng xảy ra trong ngày và do một người gây ra. Hút thuốc trên giường là tự tử chậm.

Cuộc gọi của bạn. Các lớp phủ dập dập là các hóa chất được sử dụng làm phát triển với nhiệt và không cháy. Cá nhân tôi đã tham gia thử nghiệm Barricade, một sản phẩm độc quyền. Bộ phận chữa cháy của tôi lấy một tấm gỗ dán và viết ~~Hope VFD~~ ở Barricade và sau đó lấy một ngọn đuốc vào. Điều duy nhất mà không phải là charred nặng là ~~Hope VFD~~. Nó làm cho một tín đồ ra khỏi tôi.

Hợp chất này được phun trên áp suất nước khi lửa là trong nước. Hợp chất này được áp dụng khi xảy ra cháy rừng. Nó kéo dài 8 giờ hoặc nhiều hơn và nếu nó khô ra, việc sử dụng nước sẽ làm trẻ hóa nó. Đốt lửa là Sơn nhà trọn gói cách chính mà lửa đất hoang dã bốc cháy nhà cửa Sơn nhà trọn gói . Sản phẩm này được thiết kế để tạo thành một hàng rào xung quanh toàn bộ cấu trúc nên lò không thể vào được. Có rất nhiều loại sơn khác mà làm cùng một điều cơ bản nhưng thích hợp hơn với việc sử dụng nội thất.