Tạo được sự liên kêì thực sự giữa các tính ở trong vùng, đặc biệt là với hai tỉnh Phú Thợ và Lào Cai. Cũng từ những hoạt động du lịch, lỗ hội này đã phát huy được thế mạnh của mỗi tỉnh và đã tạo được các điểm nối liên hoàn trong tuyến du lịch Tây Bắc.

Đặt chén nước xuống bàn, giám đốc Cù Đức Đua vui vẻ nói với tôi:

Chỉ tính riêng đầu năm 2006, Yên Bái chúng tôi Chụp ảnh kỷ yếu  đã đón và phục vụ được 96.175 lượt khách tới thăm quan, du lịch, doanh thu đạt 32,1 tỷ đồns. Doanh thu cả năm 2006 đạt trên 45 tỷ đồng.

Tiếp đó ông giới thiệu cho tôi kết quá vẻ hoạt động tổ chức chương trình du lịch về cội nguồn nãm 2006. Trong đó có tổ chức hoạt động tuần văn hoá du lịch Mường Lò, hoạt động hội tháo và giao lưu vãn hoá I thể thao ngành thương mại 3 tỉnh: Yèn Bái – Phu Thọ và Lào Cai. vê hoat động lễ hội truyên thôns có lễ hội đén Đại Cại huyện Lạc yên, lẻ hộì đền Đông  Cuốĩlg huyện Van Yên và lễ hội Chụp ảnh kỷ yếu Sài Gòn  đền Tu.ln Quán thành phố Yẻn Bái.

Ngoài tổ chức hoạt động du lịch và lỗ hội truyền thòng, Sở thương mại – du lịch Yên Bái còn tổ chức các hội ehợ nhằm tạo ra sự đa dạng phong phú khống chi cho khách đu lịch mà còn phục vụ cho người dân địa phúơnu. Ngành du lịch Yên Bái đã tổ chức hội chợ van hoá Chụp Ảnh Kỷ yếu cấp 3  du lịch tại huyện Yên Bình và huyện Vần Yòn. Hội chợ đã thu hút được hàng trăm doanh nghiệp tham gia. Giám đốc Đua cho tôi biết một trong những I mục đích chính của hội chợ là tạo cho địa phương cỏ cơ hội quảng bá, giới thiệu những phong tục tập quán và đặc sán của địa phương với khách thăm quan.

Buổi làm việc tiếp theo, được sự đồng I của ban giám đốc Sớ thương mại – du lịch Yên Bái tôi được chị Bùi Thị Hạnh cán bộ quản lý du lịch, hệ thống khách sạn nhà hàng tỉnh Yên Bái giới thiệu một số điểm du lieh và nhà hàng khách sạn trên địa bàn tinh. Với vẻ mặt rạng ngời và nụ cười thật tươi chịHanh nói với tôi:

Yên Bái chúng em và một tính cửa ngõ của vùng Tây Bắc với hàng chục di tích thảng cảnh nô í tiếng. Trong đó nói tứi Yên Búi lù nói lới