Ken Bruce, người đã làm việc cùng với anh trên Radio game ban long mobile  2 trong 20 năm, cho biết: “Không ai trong chúng ta mong đợi này, [nó] đi ra của một bầu trời game ban long mobile  trong xanh, do đó, nó thực sự khó khăn để có trong.”

trình viên Jeremy Vine cho biết: “Không ai trong số các đồng nghiệp của Terry biết ông đã bị bệnh, chắc chắn không phải đang ốm, và tôi đang bị tàn phá sáng nay để nghe tin tức.” Ông mô tả Wogan như “chỉ là một người đàn ông tuyệt đẹp, một đài truyền hình rực rỡ, có lẽ là đài truyền hình lớn nhất kể từ khi phát minh của micro “.

game ban long mobile

Wogan, người cuối cùng vào không khí chỉ hơn hai tháng Tải game bàn long cho điện thoại IOS  trước, vào ngày Chủ Nhật 08 Tháng Mười Một, gần đây đã xuất bản Những Were the Days, đột phá đầu tiên của mình vào tiểu thuyết, mà ông đã thúc đẩy tại lễ hội văn học Cheltenham vào tháng Mười, và đã trình bày Proms trong đậu từ Hyde park, London, vào ngày 12 tháng Chín.

Trong cuộc phỏng vấn tại thời điểm công bố cuốn sách của mình, ông khẳng định ông không có kế hoạch nghỉ hưu, và thay vào đó dự định đi về trong một thập niên nữa.

game ban long mobile

Michael Terence Wogan, con trai của một người quản lý Tải game bàn long cho điện thoại Android cửa hàng tạp hóa, bắt tay vào một sự nghiệp tại Ngân hàng Hoàng gia Ireland trước khi đưa nó lên để trở thành một phát thanh viên và bình luận viên ở đài truyền hình Ailen RTE . Lớn lao của ông tại BBC đến khi ông đưa bìa kỳ nghỉ cho Sir Jimmy Young .