Hầu hết sẽ không dạy cho bạn điều này, nhưng nó sẽ giúp bạn có được nhiều nhất từ sơn của bạn. Một điều bạn sẽ tìm thấy là có một số màu sắc mà bạn không thể sử dụng cho lớp phủ ban đầu tiên đó. Điều này là tất cả do thực tế rằng một số màu sắc sẽ đi mãi mãi để khô khi chúng được sử dụng như là các. Vì lý do này, ngà voi đen không nên lăng mộ đá được lăng mộ đá sử dụng.

Cuối cùng, nhưng không kém, trong khi chúng tôi nói về làm khô, có một số kỹ thuật nhất định. Một trong số họ là ánh sáng trong căn phòng mà bạn đang cho phép sơn giặt.

Nhiều người đã tìm thấy rằng bạn cuốn thư đá không muốn cuốn thư đá Giặt nó trong bóng tối. Nếu bạn làm điều này, sẽ có một bộ phim mà mất đi vẻ đẹp của sơn dầu. Có bạn có nó. Đây là những điều họ có thể có hoặc không có thể dạy cho bạn về bức tranh sơn dầu. Những gì chúng tôi đã tìm thấy là rằng họ thường không dạy cho bạn những.

Bây giờ bạn có bên trong các món ăn để các bức tranh với dầu dựa trên sơn. Bức tranh kinh lư hương đá doanh – làm thế nào để có được khách hàng lư hương đá của bạn luôn luôn nói có cho bạn!
Bất cứ khi nào làm việc. Phương pháp tốt nhất để làm điều này là bằng cách yêu cầu họ câu hỏi mà họ không bao giờ có thể trả lời. Không là một từ tiêu cực. Ví dụ, khi bạn là một bé và bạn muốn đi ra ngoài và chơi bạn đã có thể rất sáng tạo lúc nhận được của bạn. Nghệ thuật của việc ~~có – có~~ câu trả lời cho bất cứ điều gì bạn yêu cầu mọi người giữ chúng mở đầu óc.

Bây giờ tôi biết rằng khi ai đó gọi cho tôi để có một số bức tranh được thực hiện rằng họ thực sự muốn có. Nhưng tôi vẫn còn sử dụng kỹ thuật này để thực hiện cuộc gọi điện thoại của tôi và ước tính chạy trơn tru. Tôi chỉ muốn cho bạn này bí mật nhỏ có giá trị cho những người bạn xử lý các kỹ năng nhận thức được. Khi ai đó gọi tôi cho một ước tính bức tranh tôi luôn luôn cung cấp cho anh ta hoặc cô ấy một sự lựa chọn của hai.