Ngồi trên những chiếc ghế cao trước máy, đàn ông, đàn bà vừa nói chuyện ồn ào vừa nhìn lên màn ảnh. Tôi nhìn qua vai một phụ nữ: một trái mận bật ra trong dãy hình, thế là chị ta được hai mươi lăm xu, và lập tức sau.

Tôi là một ông khách không mời mà lọt vào thế giối của những ngưòi nghèo. Tôi bỏ vào máy hai mươi lăm xu; lập tức năm văn hóa việt nam cặp anh đào tập trung lại ngang tầm mắt của tôi làm cho chị ta huýt gió văn hóa việt nam . Những đồng xu rơi xuống phong tục cưới hỏi của người việt cái đấu phong tục cưới hỏi của người việt . Tôi đã trúng sổ độc đắc. Bên cạnh chiếc máy, có một cái ca nhựa trắng to tưống, tôi lấy cái ca đựng đầy những đồng
xu dân tộc ê đê ấy! Cô bạn dân tộc ê đê láng.

Vối hai mươi lăm xu, tôi đà trúng được hai trăm đô la!
Chị ta lẩm bẩm:
– Tôi vừa rời khỏi cái máy đó, nó ngôn.

Ông đã trúng những đồng xu của tôi vừa mất!
Tôi bỏ đi, tay cầm cái ca, đến trước một tủ két đặt cao giữa ngã. Cô thủ quỹ cầm lấy phần thưởng của tôi, đô cả ruột nó vào trong một cái máy đếm xu. Cô ta hỏi tôi muốn lấy loại giấy nào?
– Giấy nào cũng được.

Cô ta đưa cho tôi một xấp giấy hai mươi đôla. Trường hợp tôi bị truy tô, tôi sẽ phải cõng hai nước trên lưng. Nhưng nưóc Mỹ sẽ thanh toán sổ nơ với tôi trưốc tiên. Quốc tịch Pháp,-ngụ tại Californie, lây vợ ỏ Nêvada, tòa án nào sẽ xét xử tôi? ơ Californie, án tử hình có còn tồn. Chẳng cần phải giông nàng lăm. Biết đâu cô nàng có thể cùng đi vối tôi qua Nairobi, qua Paris và Geneve. Rồi sau đó thì sao? Đó là chuyện khác. Những kẻ tập sự tưỏng rằng ỏ Las Vegas, ngươi ta có thể kiếm gái dễ dàng, rằng những cô gái đang muôn chồng có. Tất cả những chuyện đó vừa thực vừa giả. Những cô gái thật sự diễm lệ thì được tuyến chọn ỏ mức rất cao, anh nhà quê đừng hòng nhìn thấy dấu vết.