Điều này là rất chán nản khi bạn đầu tư thời gian và nỗ lực vào dự án của bạn và sau đó kết thúc với những. Để tiết kiệm một số thất vọng, tốt nhất là xử lý bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào trước khi bạn bắt đầu vẽ. Nấm mốc là một vấn đề lớn ở nhiều khu vực và cần phải được xử lý trước khi áp dụng bất kỳ sơn. Nếu có hiện tượng nấm mốc hoặc để ngăn chặn điều này xảy ra nó chỉ là vấn đề sử dụng một dung dịch tẩy. Dung dịch phải là 3 đến 1 tỷ lệ của 3 phần nước cho một phần thuốc tẩy. Sau khi sơn dung dịch lên bề mặt cần sơn, để yên khoảng mười lăm phút rồi rửa sạch. Sử dụng sơn chống mốc và sử dụng quạt để giữ không khí lưu thông. Các sản phẩm sơn VOC thấp hơn mới đặc biệt phù hợp với môi trường và Công ty sơn nhà Hoàng Giang ngăn ngừa Công ty sơn nhà Hoàng Giang nấm mốc. Kiểm tra nhãn trước khi mua sơn.

Đôi khi sơn cũ sẽ bắt đầu phồng lên hoặc hình thành các bong bóng nhỏ và chúng sẽ cần được loại bỏ và chà. Nếu phồng rộp đã tràn tới vách khô hoặc trên nền gỗ, có nghĩa là có vấn đề về độ ẩm và điều này cần. Để tránh vấn đề này trong tương lai chỉ cần sử dụng lớp sơn cao cấp và sơn lót.

Sơn quá mỏng hoặc nếu được áp dụng quá ít hoặc nếu không sơn lót trên gỗ, sơn sẽ có xu hướng tróc và nứt.

Lấp bề Sơn nhà đẹp mặt sơn Sơn nhà đẹp là khi một màu dày hơn và đậm hơn nổi lên bất cứ nơi nào hai nét nhau chồng lên nhau. Một bề mặt thực sự xốp phải được sơn lót trước khi sơn. Các vấn đề sẽ nảy sinh nếu lớp sơn lót không bị khô hoàn toàn trước khi sơn phủ cuối.

Hãy thử làm việc trong một phần tại một thời điểm để bạn không phải là sơn trên sơn khô.

Giữ cạnh ướt trong khi bạn đang vẽ sẽ loại bỏ được vấn đề lapping. Những điểm đốm sáng và bóng mờ trên bề mặt của khu vực sơn có thể được ngăn ngừa bằng cách sử dụng chất. Những điểm này xảy ra bởi vì có những nơi trên bề mặt có nhiều xốp hơn những nơi khác hoặc dày đặc ảnh hưởng. Lớp sơn lót của sơn sẽ làm cho bề mặt được sơn đồng nhất và loại bỏ vấn đề này.