Trong Ai là Boss (BBC2), Reynolds, một loại trái cây và rau game ban long  -gia đình-chạy công ty tại Hertfordshire, đang theo đuổi một mô hình tuyển dụng được sử dụng bởi những người như Google và Twitter, và để cho   game ban long các nhân viên làm thuê. Bắt đầu với một người quản lý các hoạt động mới. Các ứng cử viên Jill và Andrew không có một cuộc phỏng vấn với ông chủ, nhưng không biết đến họ, tất cả mọi người trong công ty được xem nó, quá. Sau đó, có những nhiệm vụ khác nhau, liên quan đến các phòng ban khác nhau, rình mò và bí mật mua sắm, vì vậy tất cả mọi người nhìn thấy chúng trong hành động. Và cuối cùng, có một lá phiếu, trong đó tất cả mọi người bỏ phiếu.

game ban long

Và người chiến thắng là … Jill. Với đa số … oh, chúng tôi không nói. Game bàn long apk rất mới cho mọi người Đó là không đúng, là nó? Nếu có một cuộc bỏ phiếu, bạn muốn biết kết quả thực tế, không chỉ là người chiến thắng. Tôi nghĩ Jill sẽ có khoảng 90% số phiếu bầu; rõ ràng 10 phút trong đó cô là một ứng cử viên tốt hơn. Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên đã phát hiện ra từ ông chủ Tony nếu Jill đã bỏ phiếu của mình.

game ban long

Nhưng một thử nghiệm thú vị. Và bây giờ, nhân viên của Reynolds, Tải game bàn long về điện thoại đó là thời gian cho bạn để gõ cửa của Tony, nói với anh rằng đó là niềm vui và thành công. Và nếu bạn đang đi để làm mọi thứ theo cách của Google và tất cả là ông chủ, bạn muốn lương của Google. Cộng với một căng-tin miễn phí, trò chuyện và ping-pong.