Trong thế giới đang phát triển, trẻ em đang chết mỗi phút trong ngày do thiếu cho con bú. Một báo cáo gần đây từ chính phủ Uganda cho thấy rằng tại ít nhất 4000 trẻ sơ sinh và trẻ Trẻ em chết mỗi ngày. Điều này có thể đúng, và nếu như vậy, tại sao?

Các con số ở trên có thể được tranh cãi. Chính phủ Uganda thiếu phân tích dữ liệu phức tạp của các chính phủ phương Tây, nhưng nó không thể bị từ chối. Tổ chức y tế thế giới – một tổ chức với các dữ liệu tốt nhất, thu thập kiến thức chuyên môn thế giới phương. 5 triệu trẻ em chết mỗi Trẻ bị cảm năm Trẻ bị cảm vì họ không có breastfed. WHO kỳ: ~~nó đã được ước tính thực tiễn cải tiến cho con bú có thể tiết kiệm một số trẻ em 1,5 triệu một năm. Được vài trong số những đứa trẻ 129 triệu Trẻ bị ho có đờm sinh mỗi năm nhận được tối ưu Trẻ bị ho có đờm cho con bú và một số không breastfed ở.

Sớm chấm dứt nuôi con bằng sữa và ủng hộ sản phẩm thay thế phạt thương mại, không cần bổ sung, và hẹn giờ kém. ~~

Nhưng tại sao không sử dụng sữa công thức dẫn đến rất nhiều các ca tử vong trẻ sơ sinh? Không có. Việc đầu tiên là chỉ vú sữa có thể cung cấp các chất dinh dưỡng và kháng thể một em bé cần để phát triển và. Cho các em bé sinh ra trong điều kiện nghèo hơn và ít sanitized hơn chúng tôi có ở phương Tây, điều này là rất quan. Sữa công thức là không sinh học: nó có không ai trong số những lợi ích mà vú sữa mẹ có thể cung cấp. Sữa công thức là trì trệ.

Những gì là có nghĩa là bằng cách này là của mẹ mà vú sữa thay đổi khu vực bầu cử trong suốt tháng đầu tiên –. Thứ hai, và đến nay là lý do lớn nhất tại sao trẻ sơ sinh chết vì em bé thức các quốc gia nghèo hơn, là do thiếu. Các bà mẹ ở nhiều nước đang phát triển không có quyền truy cập để làm sạch nước uống và do đó buộc phải ăn.

Hơn một triệu trẻ em chết mỗi năm vì tiêu chảy trực tiếp nhờ được ăn sữa công thức. Nếu bà mẹ ở các nước đang phát triển biết rủi ro họ chạy khi nuôi con sữa công thức, tại sao để họ tiếp tục. Bộ trưởng y tế của Uganda, tiến sĩ Richard Nduhura, đổ lỗi cho văn hóa ngày càng nghèo cho con bú trong nước trên các.

~~Những nhà Trẻ bị sổ mũi quảng cáo cho con bú sữa mẹ là tốt nhất nhưng chai cho ăn là gần như tốt như cho con bú,~~ Nduhura nói Trẻ bị sổ mũi .